หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบ “ใบรับ” ในทางภาษีอากร อย่างไร  (อ่าน 8516 ครั้ง)
admin
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท หจก. ร้านค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน โทร.089-921-3825, 082-998-5001
Administrator
Full Member
*****

พลังน้ำใจ100
เพศ: หญิง
ID Number: 1
กระทู้: 189


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012 01:59:59 »

Permalink: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบ “ใบรับ” ในทางภาษีอากร อย่างไร
ปดาห์นี้ขอนำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบรับตามประมวลรัษฎากรมาเป็นประเด็น ปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้
 

ปุจฉา มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบ “ใบรับ” ในทางภาษีอากร อย่างไร

วิสัชนา รูปแบบของใบรับ เป็นไปตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร วรรคสาม และวรรคสี่ ดังนี้
 

1. กรณีทั่วไปใบรับและต้นขั้วหรือสำเนาใบรับอย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทย หรือเลขอารบิก และอักษรไทยให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้
 
(1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
 
(2) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
 
(3) เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
 
(4) วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ
 
(5) จำนวนเงินที่รับ
 
(6) ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้าในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าเฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
 

2. ในกรณีผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือขายส่ง ขายสินค้าให้แก่ผู้ซึ่งทำการค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ขายนั้น ให้แสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบรับที่ต้องออกตามวรรคหนึ่งด้วยทุกคราวที่ได้รับชำระเงินหรือรับชำระราคา ข้อความในใบรับเช่นว่านี้ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีภาษาไทยกำกับ

 

ปุจฉา ใบรับใดบ้างที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร

วิสัชนา ใบรับที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์
 
1. ใบรับดังต่อไปนี้   ต้องปิดแสตมป์บนใบรับ และขีดฆ่าก่อนหรือในทันทีที่ทำใบรับที่มีจำนวนเงินตามใบรับตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ในอัตราทุกจำนวนเงิน 200 บาท หรือเศษของ 200 บาทให้ปิดอากรแสตมป์ 1 บาท
 
(1) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
 
(2) ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
 
(3) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะ
     
2. ในกรณีใบรับสำหรับจำนวนเงินตามข้อ 1. ที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ใบรับนั้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
   
3. ใบรับที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ แม้ไม่อยู่ในบังคับให้จำต้องออกใบรับตามความในมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียกร้อง ผู้มีหน้าที่ออกใบรับต้องออกให้ในทันทีที่ถูกเรียกร้อง (มาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร)
 
4. ตราสาร (ใบรับ) ใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาตราสารหรือใบรับนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์จนครบตามอัตราในบัญชีอัตราอากรแสตมป์แล้วขีดฆ่า แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่เรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114 แห่งประมวลรัษฎากร (มาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร)

 

ปุจฉา มีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับใบรับตามประมวลรัษฎากรอย่างไร

วิสัชนา บทกำหนดโทษเกี่ยวกับใบรับมีดังนี้
     
1. ผู้ใดไม่ทำหรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่ถูกเรียกร้องตามมาตรา 106 แห่งประมวลรัษฎากร หรือออกใบรับซึ่งไม่ปิดแสตมป์ตามจำนวนที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (มาตรา 127 แห่งประมวลรัษฎากร)
 
2. ผู้ใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผู้อื่นทำให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออก  ใบรับให้ในทันทีที่รับเงินหรือรับชำระราคาตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากรหรือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับเงินหรือรับชำระราคา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 127 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com
บันทึกการเข้า


สอบถามบริการ โทร. 089-921-3825, 082-998-5001, 02-888-0924
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท หจก. ร้านค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

สนับสนุนโดย SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF
Google visited last this page 28 พฤศจิกายน 2020 08:45:57